Nombre
PJ
Gol
%Pen
Tir
Mar
%Mar
Fal
%Fal
Par
%Par
Pos
Lar
Fue